ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ BÌNH

Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên


Video hướng dẫn

Đăng ký giao dịch

Tra cứu thủ tục
hành chính

Đánh giá kết quả
giao dịch

Tra cứu kết quả
giải quyết hồ sơ

© Phát triển bởi EFY Việt Nam